Historisk arkiv

Stortingsmelding om rettferdig fordeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Heikki Holmås jobber med en stortingsmelding om rettferdig fordeling, økonomisk vekst og demokrati i utviklingspolitikken. Det kom fram i årets trontale.

Utviklingsminister Heikki Holmås jobber med en stortingsmelding om rettferdig fordeling, økonomisk vekst og demokrati i utviklingspolitikken.

Det kom fram i trontalen i går.

- Noen tror økonomisk vekst i fattige land er eneste svaret for å avskaffe fattigdom. Men vekst uten fordeling er et svik mot de fattige, sier utviklingsminister Heikki Holmås.

Mange fattige land opplever sterk økonomisk vekst, men bruker ikke rikdommen til å avskaffe fattigdommen. Gapet mellom fattige og rike øker fordi den økonomiske veksten tilfaller de rikeste, mens folk flest faller utenfor.

Utviklingsminister Heikki Holmås i Niger.

Utviklingsminister Heikki Holmås i sterkt møte med en kvinne som har flyktet fra Mali til Niger. (Foto: Hege T. Magnus, UD)

- Det er rimelig å mene at land vi gir bistand til også bruker egne penger på å avskaffe fattigdom. Det finnes mye rikdom i fattige land. Den rikdommen bør skattlegges for å sikre velferdsgoder som skole og helse til alle, sier Holmås. 

Den norske utviklings-politikken vil derfor øke satsingen på å fremme mer rettferdig fordeling også innad i fattige land. Dette også fordi urettferdig fordeling skaper sosiale spenninger, øker konfliktnivået og reduserer muligheter for videre økonomisk vekst.

- Drapene på streikende arbeidere i Sør-Afrika bør være en vekker for alle som tror at økonomisk vekst er hele løsningen i kampen mot globale fattigdom. Det nye Sør-Afrika har gjort noen rikere, men massene forblir fattige. Det er dypt urettferdig, sier Holmås. 

Sør-Afrika har vært det økonomiske lokomotivet i Afrika, men gapet mellom fattig og rik er stort. De fattigste 40 prosent av befolkningen innehar bare skes prosent av total nasjonal inntekt.

- For å oppnå rettferdig fordeling av godene, trengs også rettferdig fordeling av makt. Derfor vil demokrati også være tema i stortingsmeldingen, avslutter utviklingsministeren.