Historisk arkiv

Norge bidrar til halv pris på prevensjon i fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Vi stiller en garanti på rundt 800 millioner kroner de neste seks årene. Det gir muskler til å forhandle ned prisen på prevensjon til det halve for kvinner i fattige land, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

200 millioner kvinner har ingen mulighet til å skaffe seg prevensjon selv om de ønsker det. Onsdag møtte utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås USAs tidligere president Bill Clinton for å drøfte samarbeidet om å få prevensjon ut til kvinner som trenger det.

Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås møtte USAs tidligere president Bill Clinton for blant annet å snakke om prevensjon for kvinner i fattige land. Foto: Ragnhild H. Simenstad, UD.
Utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås møtte USAs tidligere president Bill Clinton for blant annet å snakke om prevensjon for kvinner i fattige land. (Foto: Ragnhild Simenstad, Utenriksdepartementet)

– Vi jobber godt sammen med Bill Clinton og Clinton Foundation. Vi har pengene, og Clinton er knallgod til å samle folk for å skaffe bedre og billigere prevensjon til fattige kvinner, sier Holmås.

Regjeringen foreslår å stille en garanti på rundt 800 millioner kroner de neste seks årene, fram til 2018. Norge vil stille garantien sammen med Gates Foundation, Sverige og Children’s Investment Fund. Vi er dermed med på å garantere for et stort oppkjøp av prevensjonsimplantater (p-pinner) mot at legemiddelfirmaet Bayer halverer prisen på disse implantatene. Sentrale innkjøpere av prevensjonsimplantater er Storbritannia, USA, FNs befolkningsfond (UNFPA), myndigheter i mottakerland og frivillige organisasjoner.

– Vi vurderer risikoen som lav for at større deler av garantien faktisk utløses. Garantien har vært viktig for å halvere prisen på prevensjon. Pengene vil bli brukt til tiltak for familieplanlegging uavhengig av om vi må innfri noe av garantien, sier Holmås.

Høy pris har hindret fattige kvinner å bruke prevensjon, selv om p-pinner er sterkt etterspurt i utviklingsland. Implantatet settes inn i armen, varer i opp til fem år og gir kvinner mulighet til selv å bestemme når de ønsker å bli gravide.

– Familieplanlegging er en investering som lønner seg. Resultatene er svimlende gode. Det at vi setter av så store penger er med på å halvere prisen på prevensjonen, sier Holmås.

Les mer om rapporten om livsviktige medisiner blant andre statsminister Jens Stoltenberg lanserte i New York i høst.

Les mer om FN-kommisjonen Stoltenberg og Nigerias president Goodluck Jonathan ledet her.

Det er helt nytt at bistandspenger blir brukt til å stille en garanti for å oppnå billigere pris på viktige produkter som dermed blir mer tilgjengelige for kvinner i utviklingsland. Dette er en svært kostnadseffektiv måte å drive bistand på.