Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Artikkelsamling som inviterer til debatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Tolv artikler om dilemma og utfordringer i utviklingspolitikken

I artikkelsamlingen "Dilemma og utfordringer i utviklingspolitikken - en invitasjon til debatt" finner du tolv kritiske artikler som alle peker på utfordringer og potensielle dilemma i norsk utviklingspolitikk.

I artikkelsamlingen "Dilemma og utfordringer i utviklingspolitikken - en invitasjon til debatt" finner du tolv kritiske artikler som alle peker på utfordringer  og potensielle dilemma i norsk utviklingspolitikk.

I tillegg til forordet av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås kan du lese artikler av Kristin Clemet, Bård Lahn, Tina Søreide, Henrik Thune og Leiv Lunde, Gro Lindstad, Niels Jacob Harbitz, Anne Hege Simonsen, Bjørn Skogmo, Liv Tørres, Gina Ekholt, Kristin Storaker og Joachim Nahem. 

På forsommeren 2013 søkte Utenriksdepartementet etter artikkelforfattere. Vi ønsket artikler om dilemma og utfordringer i utviklingspolitikken; tekster som kunne bidra til å ta den utviklingspolitiske debatten videre. De tolv artiklene som er inkludert i samlingen omtaler tema som korrupsjon, klima, vekst og fordeling, oljefondets investeringer, religion, likestilling og demokratistøtte, for å nevne noe. 

Du kan lese den her. God fornøyelse! Og god debatt.