Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen trapper opp kampen mot korrupsjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utviklingsminister Erik Solheim lanserte 5. desember Utenriksdepartementets nye anti-korrupsjonprosjekt sammen med finansminister Kristin Halvorsen. (05.12.06)

Pressemelding

Nr.: 154/06
Dato: 05.12.06

Regjeringen trapper opp kampen mot korrupsjon

Fra venstre: Leder av Nigerias Economic and Financial Crimes Commission, Nuhu Ribadu, og statsekretær Anne Rygh Pedersen fra Justisdepartementet.

Fra venstre: Utviklingsminister Erik Solheim, finansminister Kristin Halvorsen og spesialrådgiver i Norad, Eva Joly.

Utviklingsminister Erik Solheim lanserte i dag Utenriksdepartementets nye anti-korrupsjonprosjekt sammen med finansminister Kristin Halvorsen.

– Korrupsjon er tyveri. Hver dag ranes folk i fattige deler av verden for milliarder av kroner. Dette har enorme konsekvenser, ikke bare for den enkelte, men for muligheten spesielt de fattige landene har for å utvikle seg økonomisk og sosialt, sier utviklingsminister Erik Solheim, som i dag presenterte Utenriksdepartementets anti-korrupsjonsprosjekt.

Regjeringen har gjort kampen mot korrupsjon til et hovedsatsingsområde i utviklingssamarbeidet. Anti-korrupsjonsprosjektet skal fremme forslag til hvordan Norge kan styrke sin innsats mot korrupsjon internasjonalt, og hvordan vi kan sikre oss enda bedre mot misbruk av norske midler. En av tilnærmingene til dette problemet er at prosjektet og Eva Joly deltar i et internasjonalt nettverk av korrupsjonsjegere, som jobber med å komme til bunns i korrupsjonsanklager i en rekke land.

– Folk i Norge skal kunne føle seg helt trygge på at bistanden når fram til de som trenger den. Samtidig er det slik at hvis vi skal bidra til å bekjempe fattigdom og korrupsjon, må vi samarbeide med land hvor korrupsjon ofte er utbredt. Vi vil derfor gjøre hva vi kan for å støtte land som viser vilje til å ta tak i problemet, sier Solheim.

Korrupsjon er et internasjonalt problem som også må løses gjennom bedre internasjonale regelverk som kan hindre at midler som er tappet ulovlig fra utviklingslandene skjules i skatteparadiser eller hvitvaskes ved investeringer i rike deler av verden.

- Gjennom det internasjonale skattesamarbeidet bekjemper vi bruken av de såkalte skatteparadisene for skatteunndragelse. Andre fora og typer samarbeid behøves mot hvitvasking, korrupsjon, underslag og bedrageri. Men disse formene for misbruk har klare fellesnevnere. Det handler om å gjemme bort penger og eierrettigheter. Med et slikt felles ”fiendebilde” er det viktig at vi støtter opp om hverandres arbeid for å bekjempe de såkalte skatteparadisene, sier finansminister Kristin Halvorsen.

– Vi må også gjøre hva vi kan for at midler som stammer fra korrupsjon kan tilbakeføres til de som er berettiget disse midlene. Dette er et av temaene som skal drøftes under det første statspartmøtet for FN-konvensjonen mot korrupsjon i Jordan neste uke. Jeg ser det som viktig at Norge støtter gode initiativer på dette området, sier utviklingsminister Erik Solheim, som selv vil delta på statspartmøtet.

Se også mandatet for anti-korrupsjonsprosjektet.

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Wera Helstrøm, tlf. 22 24 39 44 / 99 40 93 23.