Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

UD lanserer plattform for en helhetlig Afrika-politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets plattform for en helhetlig norsk Afrika-politikk er lansert.

Utenriksdepartementets plattform for en helhetlig norsk Afrika-politikk ble lansert i dag. 

- Et hovedmål med Afrika-plattformen er at vi skal bruke våre ressurser mer effektivt. Plattformen er ikke en ny strategi, men en begrunnelse for Regjeringens Afrika-politikk der sammenhengen mellom utenrikspolitikk og utviklingspolitikk tydeliggjøres. Norge har lange tradisjoner fra samarbeid med Afrika, også innenfor områder som teknologi, økonomi og næringsliv og vi ønsker å trappe opp samarbeidet med afrikanske land og institusjoner blant annet i FN, ikke minst på områder knyttet til fredsbygging. Videre legger vi økt vekt på samarbeid på miljø og energiområdet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Utenriksdepartementets plattform for en helhetlig Afrika-politikk er tilgjengelig på UDs nettsider.