Historisk arkiv

Nordmenn svært positive til norsk bistand

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Aldri før har så mange nordmenn vært positive til bistand som nå. Hele 9 av 10 er positive til at Norge gir hjelp og penger til utviklingsland. Det viser en ny undersøkelse som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjort på vegne av Norad.

Aldri før har så mange nordmenn vært positive til bistand som nå. Hele 9 av 10 er positive til at Norge gir hjelp og penger til utviklingsland. Det viser en ny undersøkelse som Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjort på vegne av Norad. Samtidig avdekker undersøkelsen at folks kunnskapsnivå om bistand er svært lavt.

Paneldiskusjon Vestbanen om bistand, Foto: de Brisis, UD

90 prosent av oss er for at Norge gir bistand til utviklingsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Det er 18 prosent mer enn for 35 år siden, forteller rapporten ”Holdninger til bistand” fra SSB.

Norge bruker i dag litt over 20 milliarder kroner på nødhjelp og langsiktig utviklingshjelp. Rundt halvparten av oss synes det er passe. En av seks mener beløpet burde vært større, mens en av tre gjerne ville brukt mindre. De fleste opplever samtidig at norsk bistand gir ganske, eller svært gode resultater.

Samtidig avdekker rapporten at folk har lite kunnskap om norsk utviklingssamarbeid. Syv av ti vet ikke hvilke land Norge samarbeider med. De unge og de som er mest mot bistand, vet minst om dette. Nær halvparten av oss er imidlertid interessert i å lese om utviklingsland og bistand.

- Det er gledelig at så mange synes det er bra at Norge bruker penger på bistand, og ikke minst at så mange opplever at bistanden virker. Men det er en stor utfordring at folk sier de vet så lite om utviklingssamarbeid. Det er knapt noe område hvor Norge har så stor internasjonal innflytelse som i utviklingspolitikken. At det da ikke føres en mer kvalifisert og kritisk offentlig debatt rundt dette temaet er vanskelig å forstå. Her må mediene, forskningsmiljøene og bistandsmiljøene gå i seg selv og ta større ansvar. Uten kunnskap om det norske bistandsarbeidet og situasjonen i utviklingsland, får vi ikke den brede kritiske debatten vi trenger, kommenterer utviklingsminister Erik Solheim.

Betingelser til bistanden

De fleste nordmenn mener at vi bør knytte betingelser til bistandspengene.
- Vi tar kravet fra nordmenn på alvor. Vi stiller krav på flere områder til våre samarbeidsland, blant annet til reduksjon av konflikter og utplyndring, og til at kvinner og andre undertrykte grupper gis plass til å utfolde seg både økonomisk og politisk. Undersøkelsen viser at nordmenn har en god forståelse av sammenhengen mellom fred, sikkerhet, utvikling og fattigdomsbekjempelse, sier direktør Poul Engberg-Pedersen i Norad.

Nytt informasjonssenter

Rapporten viser at folk vet lite om utviklingssamarbeid. Særlig gjelder dette de unge. For å bidra til å øke kunnskapen om utviklingssamarbeid og engasjementet for kampen mot fattigdom lanserte Norad og UD i dag planene for et nytt informasjonssenter. Expology har vunnet konkurransen om å utvikle senterets pedagogiske innhold. Senteret skal engasjere besøkende i globale spørsmål gjennom interaktiv formidling. Hovedmålgruppen er skoleungdom mellom 15 og 19 år.

Senteret skal etter planen åpnes i september 2008 på Vestbanen ved Aker brygge i Oslo.

Mer informasjon
Mer informasjon og rapporten ”Holdninger til bistand” fra Statistisk sentralbyrå finnes på http://www.ssb.no/uhjelphold/
Les om Utenriksdepartementets arbeid på www.regjeringen.no/ud
Les om Norads arbeid på www.norad.no

Bilde til bruk i omtale av saken
Høyoppløselige bilder av Vestbanen er tilgjengelig på http://norad.no/vestbanen

Kontaktpersoner:
Utenriksdepartementet: Informasjonsrådgiver Mette Andersen, tlf.: 48 06 21 13
Norad: Informasjonsrådgiver Karine Bogsti, tlf.: 22 24 20 43