Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge ønsker dialog med partene i Midtøsten-konflikten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre tar Israels avlysninger av dagens møter med statssekretær Raymond Johansen til etterretning. Han stiller seg videre uforstående til Israels beskyldninger om at Norge skader fredsprosessen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre tar Israels avlysninger av dagens møter med statssekretær Raymond Johansen til etterretning. - Jeg mener det ville vært nyttig om vi hadde fått anledning til å drøfte situasjonen direkte med israelske myndigheter, sier utenriksministeren.

Israels avlysning av møtene kom ikke overraskende ettersom dette er en reaksjonsform som israelerne har anvendt tidligere. - Selv om vi fra norsk side er uenige med Israel i synet på den nye palestinske regjeringen, har vi respekt for Israels standpunkter. Vi fastholder likevel at meningsforskjeller best løses gjennom dialog og ikke det motsatte, understreker utenriksministeren.

Støre stiller seg uforstående til Israels beskyldninger om at Norge skader fredsprosessen. - Norge er Israels venn. Vi bidrar konstruktivt for å få fredsprosessen tilbake på sporet. Vi bruker vår dialog med palestinerne til blant annet å understreke Israels rett til å leve i fred og sikkerhet og kreve at den palestinske regjeringen gjør alt den kan for å bedre sikkerhetssituasjonen og hindre de stadige rakettutskytningene mot Israel, sier Støre.