Historisk arkiv

Regjeringen fremmer lovforslag mot klasevåpen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen har besluttet å legge fram forslag for Stortinget om at Norge slutter seg til konvensjonen om et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon. Samtidig legges det fram forslag til lov om gjennomføring av konvensjonen i norsk rett.

- Regjeringen besluttet i statsråd i dag å legge fram forslag for Stortinget om at Norge slutter seg til konvensjonen om et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon. Samtidig legges det fram forslag til lov om gjennomføring av konvensjonen i norsk rett, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

- Med dette lovfester vi forbudet mot klasevåpen med uakseptable humanitære konsekvenser, som i praksis betyr all klaseammunisjon som frem til nå har blitt benyttet i krig. Dette betyr også at Norge nå må destruere de klasevåpen vi har liggende på lager, sier utenriksminister Støre.  

Konvensjonen som ble fremforhandlet i Dublin 30. mai i år er en viktig styrking av den internasjonale humanitærretten og forbyr bruk, utvikling, produksjon, erverv, oppbevaring, overføring og lagring av klaseammunisjon.  

- Konvensjonen er en milepæl i det internasjonale nedrustningsarbeidet og vil bidra til å avverge fremtidige humanitære lidelser. Vårt mål er at så mange stater som mulig vil være representert i Oslo den 3. desember for å signere konvensjonen, sier Støre. 

Norge er vertskap for en undertegningskonferanse i Oslo 3. - 4. desember 2008 der mer enn 120 stater ventes å være representert.