Historisk arkiv

Støre og Bildt bekymret for Irans behandling av Shirin Ebadi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I anledning Nobeldagen uttrykker Norge og Sverige bekymring over behandlingen av tidligere Nobels fredsprisvinner Shirin Ebadi.

Norges utenriksminister Jonas Gahr Støre og Sverige utenriksminister Carl Bildt uttrykker sterk bekymring over iranske myndigheters behandling av Ebadi, som vant Nobels Fredspris i 2003 for sin innsats for menneskerettigheter i Iran. 

- Shirin Ebadi er en av mange modige personer som med fredelige midler arbeider for økt respekt for menneskerettighetene i Iran. Vi reagerer meget sterkt på den behandling som menneskerettighetsforkjemper og nobelprisvinner Shirin Ebadi blir utsatt for, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Carl Bildt.  

- Vi reagerer også meget sterkt på at iranske myndigheter for noen uker siden fratok henne den medaljen og det diplomet hun fikk da hun ble tildelt Nobels fredspris i 2003. Hun har nå fått disse tilbake, men hennes situasjon er fortsatt alvorlig. Ebadi forhindres fra å arbeide som menneskerettighetsforsvarer i sitt hjemland, og iranske myndigheter har blant annet også stengt Senteret for menneskerettighetsforsvarere som hun var med å grunnlegge, sier Støre og Bildt.

- Konfiskeringen av medaljen og de mange trusler som hun, hennes familie og hennes medarbeidere har blitt utsatt for er meget urovekkende og et signal på den forverrede menneskerettighetssituasjonen i Iran siden valget i juni i år, sier Støre og Bildt. 

- Norge og Sverige oppfordrer iranske myndigheter til å la Ebadi trygt få returnere til Iran, og at Senteret for menneskerettighetsforsvarere gjenåpnes slik at hun får gjenoppta sitt viktige arbeid for menneskerettigheter i hjemlandet, sier Norges og Sveriges utenriksministere.