Historisk arkiv

Interesser, ansvar, muligheter: Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre presenterte 13. mars 2009 stortingsmeldingen om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk. Meldingen handler om interesser, ansvar og muligheter.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre presenterte 13. mars stortingsmeldingen om hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk. Meldingen handler om interesser, ansvar og muligheter. 

Stortingsmeldingen avspeiler en utenrikspolitisk horisont i rask endring.

- Med prosess og melding har jeg ønsket å engasjere til refleksjon og debatt, og ønsker  å etablere en plattform for regjeringens respons og politikk i møte med krevende og komplekse globale utfordringer, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre. 

Gjennom Refleksprosjektet har hundrevis at aktører spilt inn til meldingen. Praktisk talt alle departementene har deltatt aktivt, det avspeiler hvordan globaliseringen visker ut skillene mellom utenriks- og innenrikspolitikk. Stortingsmeldingen viser hvordan globalisering og geopolitisk endring har bidratt til å utvide interessefeltet i norsk utenrikspolitikk.

 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre legger frem stortingsmeldingen (Foto: Therese Saur/UD) Flere av tilhørerne benyttet anledningen til å stille spørsmål etter presentasjonen (Foto: Therese Saur/UD)

 

- Meldingen understreker betydningen av å fokusere på interesser som det sentrale utgangspunktet i utenrikspolitikken, sier utenriksminister Støre. 

Kamp mot fattigdom og klimaendringer er verdens største utfordringer, og derfor også stadig mer sentralt i norsk utenrikspolitikk. Meldingen skjerper fokus på hvor Norge har ressurser og muligheter til å gjøre en forskjell. Den drøfter også inngående Norges interesser som energinasjon, hvordan vi utfordres av klimaendringene og hvordan Norge kan bidra til økt klima- og energisikkerhet globalt. Den befester Nordområdene som sentralt satsingsområde, og naboskapet med Russland som viktig utenrikspolitisk hensyn.

- Norske, realpolitiske interesser er utvidet som følge av globaliseringen. Norsk engasjementspolitikk, innen menneskerettigheter, bistand, fred og forsoning, humanitær innsats, er etisk begrunnet men i tillegg i Norges interesse, sier Støre.