St.meld. nr. 15 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Interesser, ansvar og muligheter

Interesser, ansvar og muligheter — Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no