Meldinger til Stortinget

St.meld. nr. 15 (2008-2009)

Interesser, ansvar og muligheter

Interesser, ansvar og muligheter — Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget