Historisk arkiv

Norge dobler støtten til den sahrawiske befolkning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Konflikten i Vest-Sahara har pågått siden 1960-tallet og har vært en av de ”glemte konfliktene”. Norge dobler nå den økonomiske støtten til den sahrawiske befolkning.

- Det er en svært vanskelig humanitær situasjon i flyktningeleirene, og den norske innsatsen går i hovedsak til å avhjelpe situasjonen her, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Norge slutter opp om FNs generalsekretærs innsats for å finne fram til en politisk løsning på situasjonen som innebærer selvbestemmelsesrett for befolkningen i Vest-Sahara, i tråd med folkeretten og FNs resolusjoner. Vi støtter generalsekretærens oppfordring til partene om direkte forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Det internasjonale samfunn må nå stå samlet i sitt press på partene for raskest mulig å nå en varig politisk løsning av konflikten, understreker utenriksministeren.

- Regjeringen vil stille til rådighet 11,9 millioner kroner i 2009 for ulike humanitære tiltak for den sahrawiske befolkningen. Dette er mer enn en dobling av fjorårets innsats, sier Støre.

Awsara flyktningeleir. Foto: Arne Gjermundsen/UDDen norske støtten vil i hovedsak bli kanalisert gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Land Mine Action og Kirkens Nødhjelp. Støtten vil først og fremst gå til kontaktskapende virksomhet for sahrawiske familier som bor atskilt i Vest-Sahara og i flyktningeleire i Algerie, til forbedring av ernæringssituasjonen i flyktningeleirene og til rydding av miner og andre udetonerte sprengladninger i Vest-Sahara.