Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Norge ønsker enighet om nedrustning velkommen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

I New York ble det kvelden 28. mai oppnådd enighet mellom 189 land om det videre arbeidet med nedrustning. Det ble også oppnådd enighet om de første skrittene for å oppnå en sone fri for masseødeleggelsesvåpen i Midtøsten. Utenriksministeren ønsker enigheten velkommen.

I New York ble det i går kveld oppnådd enighet mellom 189 land om det videre arbeidet med nedrustning. Man ble blant annet enige om konkrete tiltak for å avskaffe atomvåpen, styrke arbeidet med ikke-spredning og å skape vilkår for alle lands rett til fredelig bruk av atomteknologi. Det ble også oppnådd enighet om de første skrittene for å oppnå en sone fri for masseødeleggelsesvåpen i Midtøsten. Utenriksministeren ønsker enigheten velkommen.

- Norge ønsker den enigheten som er oppnådd mellom 189 land i nedrustningsarbeidet velkommen. Dette viser at verdenssamfunnet med FN som ramme kan samarbeide om spørsmål som er avgjørende for vår felles sikkerhet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

De 189 landene som var samlet i New York, er parter til Avtalen om ikke- spredning av atomvåpen. De møtes hvert femte år for å gjennomgå arbeidet med avtalen. I 2005 endte konferansen i fiasko. Det har heller ikke vært enkle forhandlinger denne gangen.

- Det er svært viktig at det ble oppnådd enighet nå - ikke- spredningsavtalens troverdighet stod på spill, sier utenriksministeren.

- Norge skulle gjerne ha sett en enda mer ambisiøs handlingsplan for å realisere en verden fri for atomvåpen og sterkere tiltak for ikke-spredning. Men resultatet vi fikk er godt og et solid utgangspunkt for vårt videre arbeid, sier Støre.

Atomvåpenfri sone i Midtøsten

Et av de viktigste resultatene fra konferansen var enigheten om konkrete tiltak for å få til en atomvåpenfri sone i Midtøsten.

- At man ble enige om målet med en atomvåpenfrisone i Midtøsten, er et viktig signal fra verdenssamfunnet om behovet for nedrustning i regionen, og sender et kraftig signal om å fjerne atomvåpnene fra Midtøsten, sier utenriksminister Støre.

- Denne enigheten er også viktig for nedrustningsarbeidet generelt. Dette har lenge vært et stridstema, og kunne ha forhindret et sluttresultat, sier utenriksministeren.

Sivilsamfunnet hadde viktig rolle

- Jeg ønsker også å anerkjenne den rollen sivilsamfunnet har spilt ved aktiv deltakelse både forut for og under konferansen. Dette var en styrke for alle som ønsket et sterkt resultat, sier utenriksministeren.

Norge arbeider aktivt for nedrustning

Norge har et sterkt fokus på nedrustning som har vært en prioritet i Regjeringens utenrikspolitikk. Det globale nedrustningsarbeidet har fått ny dynamikk med det lederskapet som blant annet President Barack Obama har vist på dette området og gjennom den amerikansk-russiske enigheten om en ny START-avtale.

Norge har blant annet spilt en aktiv rolle i arbeidet for å enighet om konvensjonene mot landminer (1997) og klasevåpen (2008), og for kort tid siden sluttet 60 land seg til Oslo-forpliktelsene mot væpnet vold.

På konferansen i New York arbeidet Norge nært med det filippinske formannskapet for å finne frem til felles standpunkter i en rekke stridsspørsmål der det var stor uenighet.

- Jeg ønsker å uttrykke en sterk anerkjennelse til norske diplomater, som i samarbeid med sivilsamfunnet og norske fagmiljøer har utviklet stor kompetanse på nedrustningsfeltet og som spilte viktige roller i de kompliserte sluttforhandlingene, sier Støre.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Svenungsen, mobil: 480 45 122.