Historisk arkiv

Forbudet mot klaseammunisjon trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Endelig er det klart at forbudet trer i kraft. Med denne konvensjonen har vi bidratt til å gjøre verden tryggere, vi har styrket humanitærretten og ikke minst vil rammede få hjelp, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

- Endelig er det klart at forbudet trer i kraft. Med denne konvensjonen har vi bidratt til å gjøre verden tryggere, vi har styrket humanitærretten og ikke minst vil rammede få hjelp, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Burkina Faso og Moldova overleverte i natt sine ratifikasjoner av Konvensjonen om klaseammunisjon til FN. Da er de nødvendige 30 stater nådd for at Konvensjonen kan tre i kraft fra 1. august i år.  

- Norge vil i tråd med konvensjonen destruere all sin klaseammunisjon i løpet av de neste månedene. Vi bidrar også med over 100 millioner kroner i året til innsats for rydding og hjelp til ofrene for klaseammunisjon, sier utenriksministeren. 

- Vi gleder oss nå til å samles i Laos i slutten av 2010 for det første statspartsmøtet for Konvensjonen om klaseammunisjon, sier Støre. 

Konvensjonen om klaseammunisjon ble åpnet for undertegning i Oslo 3. desember 2008. 104 stater har til nå sluttet seg til det internasjonale forbudet mot klaseammunisjon. Konvensjonen forbyr all bruk, lagring produksjon og kjøp og salg av klaseammunisjon. Den forplikter også stater til ødelegge sine lagre og til å bistå rammede land i å rydde livsfarlig, ueksplodert klaseammunisjon som ligger igjen på bakken. Konvensjonen gir også ofre rett til hjelp. 

Konvensjonen om klaseammunisjon ble fremforhandlet mellom stater i Dublin i 2008 etter et intiativ fra Norge i den såkalte Oslo-prosessen. Konvensjonen ble til gjennom et unikt partnerskap mellom stater, FN, Det internasjonale Røde Kors og humanitære organisasjoner.