Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Kirsten Sandberg valgt til FNs komité for barns rettigheter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Professor Kirsten Sandberg ble i dag valgt inn som medlem i FNs komité for barns rettigheter. – Jeg gratulerer Sandberg. Vi er stolte over at en så fremtredende representant for norsk barnerettsforskning er valgt inn i et organ som er så viktig for barns rettigheter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Professor Kirsten Sandberg ble i dag valgt inn som medlem i FNs komité for barns rettigheter.  – Jeg gratulerer Sandberg. Vi er stolte over at en så fremtredende representant for norsk barnerettsforskning er valgt inn i et organ som er så viktig for barns rettigheter, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Sandberg er ansatt ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo, og tjenestegjør som konstituert dommer i Høyesterett. Sandberg regnes som en av Norges fremste eksperter på barns rettigheter, et tema hun har beskjeftiget seg med siden vedtakelsen av FNs barnekonvensjon i 1989.

Sandberg ble valgt inn med et klart flertall av stemmene i første valgomgang. Barnekomiteen består av 18 medlemmer, hvorav ni nye medlemmer ble innvalgt i år. Sandbergs kandidatur ble støttet av de øvrige nordiske landene. Det er en målsetning til en hver tid å ha et nordisk medlem i FNs barnekomité. Komiteen har manglet et nordisk medlem siden mandatperioden til professor Lucy Smith (Norge) utløp i 2007, etter åtte års medlemskap.