Historisk arkiv

Norge fordømmer voldsbruken i Libya, Bahrain og Jemen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg fordømmer voldsbruken mot fredelige demonstranter i Libya, Bahrain og Jemen, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Støre er bekymret for situasjonen i landene og oppfordrer myndighetene til å avstå fra voldsbruk, respektere ytringsfrihet og tillate fredelige demonstrasjoner.

- Protestene i Libya, Bahrain og Jemen er et uttrykk for befolkningens ønske om større demokratisk deltagelse. Myndighetene må respektere grunnleggende menneskerettigheter, som politiske, økonomiske og sosiale rettigheter. Det er nå avgjørende at alle krefter bidrar til en fredelig dialog om reformer, sier utenriksministeren.

Demonstrasjonene i Libya, Bahrain og Jemen har de siste dagene vært omfattende. Flere mennesker er rapportert drept, mange er skadet og flere skal være arrestert i forbindelse med demonstrasjonene.

- Demonstrantene krever blant annet større politisk frihet. Ytrings- og forsamlingsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter, og forutsetninger for en demokratisk utvikling. Norge støtter befolkningenes ønske om å leve i samfunn der politiske og sosiale rettigheter blir ivaretatt, sier utenriksminister Støre.