Historisk arkiv

Norge slutter seg til utvidede EU-tiltak mot Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Syriske myndigheter fortsetter den brutale fremferden mot landets befolkning, og ser bort i fra oppfordringene fra det internasjonale samfunnet om å avstå fra bruk av vold. I dag har EU derfor skjerpet tiltakene mot Syria ytterligere, og fra norsk side slutter vi opp om dette, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

-Syriske myndigheter fortsetter den brutale fremferden mot landets befolkning, og ser bort i fra oppfordringene fra det internasjonale samfunnet om å avstå fra bruk av vold. I dag har EU derfor skjerpet tiltakene mot Syria ytterligere, og fra norsk side slutter vi opp om dette, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

EU vedtok 23. september blant annet forbud mot investeringer i den syriske oljesektoren, stans i trykking og levering i EU-land av pengesedler til den syriske sentralbanken, samt utvidelse av gjeldende reiseforbud og frysing av midler.

- Situasjonen i Syria er fortsatt ytterst bekymringsfull. Ifølge FN er mer enn 2700 personer blitt drept siden demonstrasjonene tok til i mars. Norge vil fortsette å presse syriske myndigheter til å ivareta det syriske folkets legitime ønsker om demokrati, ytringsfrihet og andre grunnleggende menneskerettigheter, sier utenriksminister Støre.