Historisk arkiv

Norge først i verden til å gjennomføre gjeldsrevisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Norge er først i verden til å gjennomføre en gjeldsrevisjon etter FNs retningslinjer for ansvarlig långivning. Med dette går Norge i spissen for å sette en gullstandard på gjeldsområdet, sier utviklingsminister Heikki Holmås

- Norge er først i verden til å gjennomføre en gjeldsrevisjon etter FNs retningslinjer for ansvarlig långivning. Med dette går Norge i spissen for å sette en gullstandard på gjeldsområdet, sier utviklingsminister Heikki Holmås.

Tidligere i dag overrasket utviklingsministeren gjeldsbevegelsen med nyheten om at regjeringen nå skal gå gjennom fattige lands gjeld til Norge. Arbeidet settes ut på internasjonalt anbud, igangsettes i høst og ferdigstilles før sommeren 2013.

- Norge skal fortsatt være en ansvarlig långiver. Målet er at dette arbeidet kan påvirke andre kreditorer slik at de setter i gang lignende gjennomganger og dermed blir bedre långivere, sier Holmås. Eksempler på hva som kan inngå i begrepet «ansvarlig långivning» er å la låntakers prioriteringer også gjelde, ikke bare hevde sine eksportinteresser og vurdere fattige lands mulighet til å betale ned gjelden. Åpenhet er også viktig.

Norge er i front internasjonalt for å sette søkelyset på ansvarlig långivning og låntaking. Norge finansierte et prosjekt i FN for å lage internasjonale kriterier for ansvarlig långivning. Disse ble lansert i Doha i april i år. Stortingets ønske og Regjeringens mål om å gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon må ses i sammenheng med dette arbeidet. Dette initiativet må også sees i lys av Norges arbeid for å fremme finansiell åpenhet.

- Ansvarlig långivning og gjeldsrevisjon har vært på den internasjonale dagsorden i flere tiår. Likevel har det så langt ikke vært gjort en gjeldsrevisjon i et kreditorland. En norsk gjeldsrevisjon vil sette søkelyset på ansvarlighet internasjonalt, sier Holmås.

  

Pressekontakt: Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Hege T. Magnus, mobil 94142792 eller pressevakten for utviklingssaker: 91395000 (ikke SMS)