Historisk arkiv

Nøkkeloverrekkelse til ny utenriksminister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Priv. til red.

Jonas Gahr Støre overrekker nøkkelen til statsrådskontoret til utenriksminister Espen Barth Eide kl. 15.00 i Utenriksdepartementet.

Jonas Gahr Støre overrekker nøkkelen til statsrådskontoret til utenriksminister Espen Barth Eide kl. 15.00 i Utenriksdepartementet. 

Presse som ønsker å dekke overrekkelsen bes møte i resepsjonen i Utenriksdepartmentet senest kl. 14.40.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Svein Michelsen 971 07 379