Historisk arkiv

Historisk arkiv

Uganda betaler bistandspenger tilbake

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Uganda har overført 23 millioner kroner tilbake til Norge etter korrupsjon av norske bistandspenger. – Det er det største enkeltbeløpet vi har fått betalt tilbake noensinne, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Uganda har overført 23 millioner kroner tilbake til Norge etter korrupsjon av norske bistandspenger. – Det er det største enkeltbeløpet vi har fått betalt tilbake noensinne, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. 

– Norge har nulltoleranse for korrupsjon. Derfor krevde vi alle underslåtte penger tilbake og at de mistenkte personene skulle rettsforfølges. All form for korrupsjon er å regne som tyveri fra de fattigste, sier utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. 

Uganda har nå betalt tilbake det misbrukte beløpet på 23 millioner kroner (elleve milliarder ugandiske shilling). 

– Dette er det største enkeltbeløpet vi har fått tilbakebetalt etter korrupsjon. Det sender et viktig signal til både givere og landets egne innbyggere om at Uganda er nødt til å ta kampen mot korrupsjon på alvor. Jeg forventer at det betyr forsterket vilje til å bekjempe korrupsjon i alle former, særlig når pengemisbruket går helt til topps i statsapparatet, sier Holmås.

Det var i fjor høst riksrevisjonen i Uganda avdekket at korrupte personer i statsapparatet i Uganda misbrukte og stjal bistandspenger. De dokumenterte at rundt 80 millioner kroner var misbrukt. 23 millioner kroner av disse var norske. Pengene skulle hjelpe de lutfattige menneskene i Nord-Uganda etter år med konflikt og vanstyre. 

– Et lyspunkt i elendigheten er at det var Ugandas riksrevisjon som selv avslørte misbruket. Det viser at moderne utviklingssamarbeid funker. Det holder ikke bare at vi har strenge rutiner for å kontrollere bistanden. Landene må selv kunne avdekke misbruk og ta tak i det. Norsk støtte til Ugandas riksrevisjon er et godt eksempel, sier Holmås. 

Uganda har levd opp til forpliktelsene landet påtok seg da avtalen med blant annet Norge ble inngått, nemlig å betale tilbake alle penger hvis det blir avdekket misbruk. 

– Jeg forventer at Ugandas regjering gjør sitt ytterste for å gjenopprette tilliten i tiden fremover. Tilbakebetalingen er et nødvendig skritt i den retningen, sier Holmås. 

Norsk bistand til den ugandiske stat er fremdeles stoppet. Etter korrupsjonsavsløringene, går Norge inn for en ekstra gjennomgang av pengene som ble brukt de to første årene av prosjektet også. Norge avsluttet støtten til det korrupsjonsrammede programmet i Uganda i 2011. Generell budsjettstøtte fra Norge til Uganda opphørte i 2010. 

Pressekontakt: Pressevakten for utviklingssaker, telefon 913 95 000