Historisk arkiv

Norges medlemskap i FNs menneskerettighetsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge ble valgt til nytt medlem av FNs menneskerettighetsråd for perioden 2009-2012 da generalforsamlingen i New York valgte nye medlemmer i mai 2009.

Norge ble valgt til nytt medlem av FNs menneskerettighetsråd for perioden 2009-2012 da generalforsamlingen i New York valgte nye medlemmer i mai 2009.  

Menneskerettighetsrådet er FNs viktigste organ for å fremme og styrke menneskerettighetene. Menneskerettigheter er en grunnstein i norsk utenrikspolitikk. Slik er det ikke i alle land, og vi ser i dag mange forsøk på å svekke menneskerettighetene. 

Det er derfor i vår interesse at menneskerettighetene styrkes og at FNs organer som jobber med å fremme disse fungerer best mulig. Vår tro på multilaterale løsninger tilsier at vi gjør en innsats innenfor de strukturer som finnes. Vi både kan og vil yte viktige bidrag til Menneskerettighetsrådets arbeid. Derfor søkte vi medlemskap i Rådet for perioden 2009-2012. 

Brosjyre om Norges kandiatur til MR-rådet

Norge har lenge vært engasjert i det internasjonale menneskerettighetsarbeidet. Som observatør til MR-rådets arbeidet er Norge både en aktiv debattant og pådriver, kritiker og tilrettelegger av Rådets arbeid. Vår erfaring tilsier at dialog og samarbeid, og målrettet innsats på utvalgte saker gir best uttelling. Som et av Rådets 47 medlemmer vil vi være aktive og bruke vår innflytelse til å påvirke de vedtak som fattes. Samtidig skal vi bevare muligheten til å si fra når nok er nok.

Norges innlegg i FNs menneskerettighetsråd 

Brosjyre om Norges kandidatur