Historisk arkiv

Ønsker innspill om tilgang og sikring av internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Rapport fra forvaltningsråd ved EU-delegasjonen John Stanley Engstrøm

Europakommisjonen har lansert to offentlige høringer som omhandler henholdsvis nettnøytralitet og sikkerhet for brukere av internett.

Europakommisjonen har lansert to offentlige høringer som omhandler henholdsvis nettnøytralitet og sikkerhet for brukere av internett.

Norske aktører kan komme med innspill til høringene og fristen er i oktober.

Krav til levering av internettjenester   
Hvilke krav som skal gjelde for levering av internettjenester til forbrukerne, hvilken adgang internettleverandørene skal ha til å stenge for bestemte tjenester eller til å prioritere hastighet til noen tjenester framfor andre er viktige forhold å avklare før Europakommisjonen eventuelt legger frem forslag til retningslinjer for nettnøytralitet. Det er en av grunnene til at Europakommisjonen lanserte en offentlig høring 23. juli. Krav til innsyn og åpenhet om hvilke trafikkstyringsregler leverandørene praktiserer samt regler for å bytte leverandør er også viktige tema.

Analyser som er foretatt av EUs byrå og samarbeidsorgan for nasjonenes regulatoriske myndigheter BEREC viser at nettleverandører i stor utstrekning praktiserer ulike former for styring av nettrafikken overfor sine kunder. Et eksempel er leverandører som begrenser kundenes adgang til å bruke taletjenester over internett såkalt VoIP. BERECs rapport finnes her.

Se invitasjonen til høringen her. Høringen er åpen fram til 15. oktober.

Bedre sikring av internett
Europakommisjonen ønsker i en annen offentlig høring å få innspill på erfaringer med hendelser som har hindret eller forstyrret nettjenester eller internettilgang. Erfaringsinnhentingen er en forberedelse til Kommisjonens strategidokument om nettverk- og informasjonssikkerhet som skal presenteres senere dette året og et mulig forslag til regler på dette området.

Bakgrunnen for initiativet er den økende mengden av ulike former for angrep som skjer ved bruk av nettet rettet mot spesifikke institusjoner eller bedrifter.

Høringen vil være åpen fram til 12. oktober i år.

Høringen er lagt ut her. Se også pressemelding om saken.

Dersom du ønsker å lese flere aktuelle IKT- og forvaltningssaker, kan du lese forvaltningsråd John Stanley Engstrøms rapport i sin helhet her.