Historisk arkiv

Svar på spørsmål om soningsoverføring for fanger i Kongo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Espen Barth Eide har svart på et spørsmål fra Svein Harberg (H) om soningsoverføring for to norske fanger i Kongo.

Skriftlig spørsmål nr. 24 (2012-2013).
Datert 04.10.2012

Fra Svein Harberg (H) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Jeg er kjent med at utenriksministeren under sitt besøk til FN nylig hadde samtaler med utenriksministeren i Kongo vedrørende soningsoverføring til Norge for de to nordmennene som er fengslet i landet. Hva er status i denne saken, og hvordan vil statsråden følge opp saken videre for å få til en løsning? 

Begrunnelse: Media har med jevne mellomrom mer eller mindre velbegrunnede spekulasjoner om hvordan denne saken står, og som stortingsrepresentant møter vi spørsmål omkring mange av disse spekulasjonene. Også familien til de to er bekymret over fremdrift og oppfølging i saken. Det er derfor viktig å få kjennskap til statsrådens egen oppfatning av saken etter å ha hatt samtaler med ledere fra Kongo, og å vite hvordan statsråden vil følge opp saken videre. 

Utenriksministerens svar:
De to omtalte nordmenn er dømt til døden for drap og andre alvorlige kriminelle forhold i 2009. De soner i militærfengselet N’Dolo i Kinshasa, etter å ha blitt overført fra Kisangani i desember 2011. Departementet har siden domfellelsen arbeidet for en løsning som innebærer at de to straffedømte kan forlate DR Kongo. Jeg vil fortsette å gi disse bestrebelsene prioritet. Fangene har søkt om benådning og norske myndigheter har fremlagt utkast til avtale om soningsoverføring. Statsministeren sendte et brev til president Kabila i mars 2012 som foreløpig ikke er besvart. 

En norsk delegasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet og mitt eget departement, fremla et konkret utkast til avtale om soningsoverføring for kongolesiske myndigheter i september 2010. Vi har nylig, i lys av manglende fremdrift for så vidt gjelder benådning, tatt initiativ til å gjenoppta drøftelsene om en soningsoverføring. En norsk delegasjon er beredt til å reise til Kinshasa på kort varsel for å forhandle om en ad hoc avtale. Dette er også meddelt kongolesiske myndigheter. 

Avtaler om soningsoverføring hører inn under Justis- og beredskapsministeren, og det vises derfor til justisministeren for nærmere omtale av slike avtaler. 

Saken ble tatt opp i møtet med den kongolesiske utenriksministeren i New York i september. Det ble ikke gitt noen konkrete løfter om løsning fra kongolesisk side, men det var en positiv tone i samtalen. Den kongolesiske utenriksministeren lovet å vurdere den norske anmodningen, og komme tilbake snarlig. I tillegg vil vi fremover benytte andre anledninger til å få kongolesiske myndigheter i tale om denne saken og samarbeider også med britiske myndigheter om dette, gitt at en av de fengslede også er halvt britisk. Jeg kan forsikre om at saken har meget høy oppmerksomhet i departementet.