Historisk arkiv

Svar på spørsmål om Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Espen Barth Eide har svart på et spørsmål fra Trine Skei Grande (V) om situasjonen i Vest-Sahara og overgrep mot menneskerettighetene.

Skriftlig spørsmål nr. 1141 (2012-2013)

Fra representanten Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren:
I lys av Ban Ki-Moons nylige rapport til Sikkerhetsrådet om situasjonen i Vest-Sahara, vil utenriksministeren være tydelig på at FNs operasjon i Vest-Sahara må få mandat til å rapportere om de alvorlige menneskerettighetsovergrepene i territoriet?

Utenriksminister Espen Barth Eides svar:
Norges konsekvente linje i Vest-Sahara-konflikten er å støtte FNs arbeid for en varig og rettferdig politisk løsning som ivaretar den sahrawiske befolkningens rett til selvbestemmelse og å kreve at begge parter overholder menneskerettighetene.

Som representanten Skei Grande peker på, begås det menneskerettighetsbrudd i Vest-Sahara. Dette er bl.a. dokumentert av FNs spesialrapportør for tortur, som nylig fremla sin rapport fra sitt besøk til området.

Norge støtter utvidelse av Minursos (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) mandat til å inkludere menneskerettighetsovervåking, noe det tidligere er gitt uttrykk for i svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra Stortinget. I samarbeid med nærstående land arbeider vi for at Sikkerhetsrådet skal vedta en slik mandatutvidelse.

Samtidig er det viktig at partene legger til rette for at Minurso får utnyttet sitt eksisterende mandat fullt ut.

La meg også peke på at Norge støtter en rekke humanitære tiltak og menneskerettslig innsats, hvorav jeg kan nevne:

Norges støttet det humanitære arbeidet i Vest-Sahara med 8,5 millioner kroner i 2012. Vi støtter Kirkens Nødhjelps matvarebistand med 3,5 millioner kroner årlig, og minerydding og bistand til mineofre i Vest-Sahara med fem millioner kroner årlig gjennom organisasjonen Action on Armed Violence. Videre bidrar vi med direkte prosjektbistand og ikke-øremerkede bidrag til innsatsen til UNHCR, Unicef, Røde Kors og Verdens matvareprogram.

Norge vil også i 2013 gi støtte til UNHCRs besøksprogram i Vest Sahara. Programmet gir mulighet for sahrawier, som er blitt adskilt som følge av konflikten, til å besøke sin familie. Programmet omfatter også samlinger i Portugal for sahrawier i og utenfor leiren for å utveksle og bevare kultur og skikker.

Norge støtter dessuten menneskerettighetsorganisasjonen Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) som også følger menneskerettighetssituasjonen i Vest-Sahara.

Norge tar også opp menneskerettigheter i samtaler med marokkanske myndigheter.