Forsiden

Historisk arkiv

Folketrygd i fattige land

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Artikkel i Oppland Arbeiderblad, 16. april 2013

Per Oscar Kjelsrud mener i Oppland Arbeiderblad 9. april at «Grensa er nådd». En artikkel i Aftenposten 5. april hadde gitt inntrykk av at jeg vil utvide norske trygdeordninger til å omfatte fattige familier i utviklingsland. Det er ikke riktig, skriver utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås.

Per Oscar Kjelsrud mener i Oppland Arbeiderblad 9. april at «Grensa er nådd». En artikkel i Aftenposten 5. april hadde gitt inntrykk av at jeg vil utvide norske trygdeordninger til å omfatte fattige familier i utviklingsland. Det er ikke riktig.

Det jeg vil gjøre er å benytte en liten andel av bistandsbudsjettet til å bistå utviklingsland i å bygge opp sine egne ordninger for folketrygd, slik Norge gjorde da vårt inntektsnivå var langt lavere enn i dag. Det fins mye dokumentasjon av positive effekter når kvinner i fattige land får en liten pengestøtte. Forskning viser at slik støtte reduserer sult og gjør at familier sender barn på skolen i stedet for å tigge.

I Brasil får fattige barnefamilier utbetalt om lag 400 kroner i måneden gjennom programmet Bolsa Familia. Dette har bidratt til at ekstrem fattigdom er redusert med 40 prosent. Dette gjør det mulig å gi barna bedre mat, skole og helse. I enda fattigere land vil man kunne oppnå det samme med mye lavere beløp. Det er landene selv som skal administrere og betale for ordningene. Vår rolle vil være å bistå land som ønsker det i startfasen, for å bygge opp systemene og få dem i gang. Samtidig hjelper vi fattige land med å få økte skatteinntekter, for eksempel fra gruvene sine. Målet er en utvikling der landene fordeler egne penger mer rettferdig.