Historisk arkiv

Norsk godkjennelse av endring av TRIPS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har lagt svært stor vekt på at TRIPS-avtalen ikke skal stå i veien for tiltak for å beskytte folkehelsen. Samtidig må det tas hensyn til at patentsystemet er viktig for utviklingen av nye legemidler.

Da delegasjonen i Geneve 5. februar iår overleverte det norske godkjennelsesdokumentet, ble Norge WTO-medlem nr. 5 som godkjenner at TRIPS-avtalen skal åpne for eksport av legemidler på tvangslisens til fattige land uten kapasitet til å produsere legemidlene selv. Denne endringen av TRIPS-avtalen ble vedtatt i desember 2005 og trer i kraft når 2/3-deler av WTOs 150 medlemmer har godkjent endringen. Med denne endringen gjøres det såkalte legemiddelvedtaket permanent. WTOs legemiddelvedtak ble truffet i august 2003 og innførte et unntak fra TRIPS-avtalen som åpnet for slik legemiddeleksport.

Norge har lagt svært stor vekt på at TRIPS-avtalen ikke skal stå i veien for tiltak for å beskytte folkehelsen.  Samtidig må det tas hensyn til at patentsystemet er viktig for utviklingen av nye legemidler.  Med dette utgangspunktet har Norge vært blant pådriverne bak Ministererklæringen om TRIPS og helse fra 2001, og i arbeidet med til å finne en løsning på forbudet mot eksport av tvangslisensierte legemidler. 

Les mer om:
TRIPS i Doha-runden
TRIPS og folkehelse
Land som har godkjent TRIPS-endringen