Historisk arkiv

Norge co-sponsor på miljøvareliste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge la i fjor sammen med de fleste OECD-land fram en liste med forslag til miljøvennlige varer som skal ha færre eller ingen tollhindringer. Forslaget er en del av grunnlaget for forhandlingene om miljøvarer i WTO.

Norge har arbeidet sammen med de fleste OECD-land, inkludert EU, om å fremlegge et forslag over en liste over miljøvennlige varer som i tråd med mandatet under paragraf 31 iii) skal ha en reduksjon, eller eliminering av toll og ikke-tariffære  handelshindringer ("The reduction or, as appropriate, elimination of tariff and non-tariff barriers to environmental goods and services").

Norge var medforslagsstiller for JOB (07) 54 sammen med Canada, EU, Japan, Korea, New Zealand, Taiwan,Sveits og USA, som ble fremlagt i møte 3.-4. mai 2007. Dette forslaget er en del av basisen for forhandlingene om miljøvarer i WTO. 

Til toppen