Historisk arkiv

Norges militære bidrag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det norske militære bidraget er en del av den internasjonale styrken i Afghanistan, Isaf. Norge har hatt et særskilt ansvar for Faryab-provinsen og ledet det regionale stabiliseringslaget (Provincial Reconstruction Team) i provinsen, men i tråd med overføringen av sikkerhetsansvaret fra Isaf til afghanske myndigheter, trakk Norge høsten 2012 ut norske soldater fra Faryab.

Norge har nå om lag 250 soldater i landet, i hovedstaden Kabul og i Mazar-e Sharif nord i Afghanistan.

Regjeringens politiske plattform gjør det klart at Norge vil bidra til å bygge afghansk kapasitet til egen sikkerhet og utvikling. Afghanerne selv må sørge for sikkerhet og stabilitet i landet. Derfor har den norske militære innsatsen de senere år, og i stadig økende grad, blitt rettet inn mot å bistå den afghanske hæren til å kunne håndtere situasjonen. Norge bidrar med kompetanse og kapasitetsbygging for den afghanske hæren og for det afghanske politiet gjennom opplæring, veiledning og samarbeid i felt.

Afghanistans president Karzai annonserte 18. juni 2013 at afghanske sikkerhetsstyrker nå skulle overta ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan. Siden sommeren 2011 har det pågått en gradvis overføring – eller transisjon - av sikkerhetsansvaret til afghanske myndigheter. Dette er i tråd med planen Nato og afghanske myndigheter sammen har utviklet. Med president Karzais kunngjøring overføres sikkerhetsansvaret for den femte og siste puljen med områder. Isaf-operasjonen avsluttes innen utgangen av 2014.

Etter 2014 vil afghanske sikkerhetsstyrker fremdeles få opplæring, rådgivning og støtte av internasjonale styrker innenfor rammen av en Nato-operasjon, men denne vil ikke gjennomføre kampoppdrag og vil være betydelig mindre i omfang enn Isaf-operasjonen.


Økonomiske bidrag


I tillegg til kostnadene knyttet til den norske militære tilstedeværelsen, bidrar Norge også til et fond for den afghanske hæren (The Afghan National Army Trust Fund). Penger fra dette fondet brukes til utstyr til soldatene og drift av hæren. Norge bidrar i perioden 2010 til 2014 med til sammen 60 millioner dollar. Dette er penger som er bevilget over forsvarsbudsjettet, og bevilgningen ble lansert under president Obamas besøk i Norge i desember 2009, se pressemelding fra Statsministerens kontor.

Under Nato-toppmøtet i Chicago i mai 2012, annonserte statsminister Stoltenberg at Norge planlegger å videreføre støtten til den afghanske hæren på samme nivå som hittil frem til 2017. I tillegg vil støtten til det afghanske politiet økes fra dagens 60 millioner kroner årlig, til 90 millioner kroner årlig fra 2015.

For mer informasjon om den militære innsatsen, se Forsvarets nettsider.