Historisk arkiv

Miljø og klima

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

Store deler av EUs miljø- og klimapolitikk er en del av EØS-avtalen, noe som innebærer tett og forpliktende samarbeid med EU.

Denne siden er ikke i bruk. Klikk her for oppdatert informasjon.