Historisk arkiv

Statssekretær Lunde på bærekraftskonferanse i India

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, deltok på Delhi Sustainable Development Summit (DSDS) i India 5. og 6. februar 2015. Lunde hadde også møte med Indias miljøminister Prakash Javadekar der nasjonal klimapolitikk var tema.

Statssekretær Lars Andreas Lunde og Indias miljøminister Prakash Javadekar

Delhi Sustainable Development Summit (DSDS) arrangeres hvert år av forskningsinstituttet The Energy and Resources Institute hvor leder for FNs klimapanel Dr. R. K. Pachauri er direktør. I år var temaet for konferansen klima og FNs bærekraftsmål. 

- Klimaavtalen i Paris, og FNs bærekraftsmål, må drive det samme grønne skiftet, sa Lunde i sin tale på konferansen. (Les hele talen her)

- I følge New Climate Economy-rapporten har vi mulighet til å oppnå økonomisk vekst og samtidig redusere risiko knyttet til klimaendringene, la han til. 

DSDS samler representanter fra myndigheter, næringsliv, forskning og sivilsamfunn. I år deltok blant annet tidligere guvernør i California, Arnold Schwarznegger, Indias miljøminister Prakash Javadekar og Frankrikes utenriksminister Laurent Fabius på åpningen. 

Stoppe klimaendringene  

- I want to terminate climate change once for all, sa Schwarznegger til stor entusiasme fra deltakerne.

Han la til at han som guvernør i California ikke trodde på ekspertene som fortalte at klimapolitikk ville skade delstatens økonomi. Veksten i den grønne sektoren skapte økonomisk vekst og arbeidsplasser. 

Lunde møtte Javadekar den 5. februar. Han fortalte da om utslippsmålet som Regjeringen  hadde lagt fram dagen i forveien. Regjeringen har foreslått at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990.

Javadekar orienterte om Indias arbeid med å utvikle deres bidrag til den nye klimaavtalen. Han fortalte også om regjeringens satsning på solenergi, noe som Lunde berømmet ministeren for. Indias statsminister Narendra Modi lansert kort tid etter han ble innsatt et mål om 100 gigawatt fra solenergi innen 2020. 

Luft, helse og klima 

Den norske og svenske ambassaden arrangerte et seminar om kortlevde klimaforurensere under DSDS. I følge WHO er flere av verdens mest forurensede byer i India, og utslipp av kortlevde klimaforurensere skaper store helseproblemer for mange mennesker. New Climate Economy-rapporten anslår at helseproblemene tilknyttet utendørs luftforurensing koster India opp mot 6 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) hvert år. 

Frankrike, som er vertskap for neste klimaforhandlinger, var godt representert på konferansen.  Ségolène Royal, minister for økologi, bærekraftig utvikling og energi, deltok på det norsk-svenske arrangementet. Leder for FNs miljøprogram (UNEP), Achim Steiner, deltok også. 

Lars Andreas Lunde, Hanne Bjurstrøm, Ségolène Royal og Achim Steiner

Royal la stor vekt på viktigheten av å redusere kortlivede klimaforurensere, både for å nå togradersmålet og for en god avtale i Paris. Hun trakk spesielt frem betydningen av å få til en regulering av hydrofluorkarboner under Montrealprotokollen. 

Kortlivede klimaforurensere oppholder seg kort tid i atmosfæren, men reduksjon av slike utslipp vil kunne gi en rask klimagevinst og dermed redusere oppvarmingshastigheten.