Erklæring fra EU-formandskabet om Belarus (16.10.02)

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om Belarus (16.10.02)

EU er foruroliget over forværringen af situationen med hensyn til pressefrihed og udtryksfrihed i Belarus. Den censur og chikane af de uafhængige medier, som de statslige myndigheder i Belarus udøver, giver anledning til alvorlig bekymring. EU beklager dybt den undertrykkelse, der sker af journalister, fagforeninger og andre, der er kritiske over for præsident Lukasjenko.

EU støtter fuldt ud udtalelserne fra OSCE's repræsentant for frie medier i anledning af den nylige domfældelse af chefredaktør Ivashkevich for bagvaskelse af præsident Lukasjenko og henviser til EU's erklæring i OSCE's Permanente Råd. Retssagerne mod Viktor Ivashkevich, Nikolai Markevich og Pavel Mozheiko samt retsforfølgningen af Irina Khalip er foruroligende eksempler på de belarussiske myndigheders skræmmekampagne mod mediernes repræsentanter. EU opfordrer indtrængende de belarussiske myndigheder til at annullere disse domme. EU er endvidere dybt bekymret over den efterforskning, der er iværksat af Anatoly Lebedkos påståede bagvaskelse af præsidenten, og anmoder myndighederne om at indstille forsøgene på at undertvinge oppositionen.

EU opfordrer Belarus til at vedstå sig sine internationale forpligtelser om frie medier og udtryksfrihed og henstiller til myndighederne, at de reviderer de bestemmelser i straffeloven, der knægter presse- og udtryksfriheden. EU understreger, at det er nødvendigt, at der gennemføres forbedringer i situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati, før forbindelserne mellem EU og Belarus kan udbygges.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern og Malta og EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, tilslutter sig denne erklæring.