Erklæring fra EU-formandskabet om Nordkoreas atomvåbenprogram (21.10.02)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om Nordkoreas atomvåbenprogram (21.10.02)

EU giver udtryk for sin alvorlige bekymring over, at Nordkorea ifølge rapporterne fra USA's særlige udsendings besøg i landet har indrømmet, at Nordkorea i al hemmelighed har iværksat et atomvåbenprogram. EU opfordrer kraftigt Nordkorea til omgående at sørge for en afklaring af dette forhold.

Et sådant program er et groft brud på Nordkoreas forpligtelser i henhold til ikke-spredningstraktaten, Den Internationale Atomenergiorganisations sikkerhedsaftale samt den fælles erklæring fra Nordkorea og Sydkorea om fjernelse af kernevåben fra den koreanske halvø og rammeaftalen. Programmet rejser desuden tvivl om KEDO-projektet.

EU appellerer til Nordkorea om øjeblikkeligt at træffe foranstaltninger til at opfylde de internationale forpligtelser med hensyn til ikke-spredning af kernevåben og eliminere sit atomvåbenprogram på en måde, der kan verificeres, i overensstemmelse med Den Internationale Atomenergiorganisations sikkerhedsaftale. EU håber ikke, at dette vil bringe de seneste fremskridt i fredsprocessen på den koreanske halvø i fare.

Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med alle parter om at finde en fredelig løsning på denne situation.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af EØS, tilslutter sig denne erklæring.