Erklæring fra EU-formandskabet om Nordkoreas atomvåbenprogram (21.10.02)

Erklæring fra formandskabet på vegne af Den Europæiske Union om Nordkoreas atomvåbenprogram (21.10.02)

EU giver udtryk for sin alvorlige bekymring over, at Nordkorea ifølge rapporterne fra USA's særlige udsendings besøg i landet har indrømmet, at Nordkorea i al hemmelighed har iværksat et atomvåbenprogram. EU opfordrer kraftigt Nordkorea til omgående at sørge for en afklaring af dette forhold.

Et sådant program er et groft brud på Nordkoreas forpligtelser i henhold til ikke-spredningstraktaten, Den Internationale Atomenergiorganisations sikkerhedsaftale samt den fælles erklæring fra Nordkorea og Sydkorea om fjernelse af kernevåben fra den koreanske halvø og rammeaftalen. Programmet rejser desuden tvivl om KEDO-projektet.

EU appellerer til Nordkorea om øjeblikkeligt at træffe foranstaltninger til at opfylde de internationale forpligtelser med hensyn til ikke-spredning af kernevåben og eliminere sit atomvåbenprogram på en måde, der kan verificeres, i overensstemmelse med Den Internationale Atomenergiorganisations sikkerhedsaftale. EU håber ikke, at dette vil bringe de seneste fremskridt i fredsprocessen på den koreanske halvø i fare.

Den Europæiske Union er rede til at samarbejde med alle parter om at finde en fredelig løsning på denne situation.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern, Malta og Tyrkiet samt de EFTA-lande, der er medlem af EØS, tilslutter sig denne erklæring.