Erklæring fra EU-formandskabet om parlamentsvalget i Pakistan (16.10.02)

Erklæring fra formandskabet på Den Europæiske Unions vegne om parlamentsvalget i Pakistan (16.10.02)

Den Europæiske Union udtrykker tilfredshed med, at der er afholdt parlamentsvalg og provinsvalg i Pakistan, samt at det var et flerpartisvalg. Valget er et skridt som led i den gradvise overgang til fuldt demokrati i Pakistan. Den Europæiske Union håber, at alle partier og politiske kræfter vil arbejde sammen for at opnå god regeringsførelse og velfungerende demokratiske institutioner i Pakistan og få overført magten fra en militær til en civil administration. Den Europæiske Union vil fortsat nøje overvåge denne proces og fastholder sin støtte til Pakistan under landets overgang til demokrati.

En EU-valgobservationsmission overvågede valget og afgav en erklæring om sine foreløbige konklusioner den 12. oktober 2002. EU roser de pakistanske myndigheder for deres samarbejde med EU-observationsmissionen og for at sikre en overvejende sikker og ikke-voldelig valgdag. EU er dog bekymret over rapporter om manipulering og tilskynder valgkommissionen til at følge klagerne vedrørende valgprocessen op.

Efter afslutningen af både valgprocessen i Jammu og Kashmir og valget i Pakistan opfordrer Den Europæiske Union desuden Indien og Pakistan til at tage skridt til at mindske indbyrdes spændinger og snarest muligt genoptage en diplomatisk dialog om alle de spørgsmål, de er uenige om, herunder Kashmir.

De central- og østeuropæiske lande, der er associeret med Den Europæiske Union, de associerede lande Cypern og Malta samt de EFTA-lande, der er medlem af EØS, tilslutter sig denne erklæring.