Erklæring fra EU-formannskapet etter presidentvalget i Mauritania (26.11.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne etter presidentvalget i Mauritania (26.11.03)

Den europeiske union har nøye fulgt gjennomføringen av valget på ny president 7. november, og har studert det offisielle resultatet av valget, som ble kunngjort av Mauritanias forfatningsråd.

Den europeiske union ser med glede på at avstemningen, der seks kandidater deltok, foregikk i fredelige former, og uttrykker tilfredshet med at president Taya ble gjenvalgt. EU konstaterer imidlertid med bekymring at en av kandidatene ble brakt inn til avhør både dagen før og dagen etter valget, og at han fortsatt sitter fengslet sammen med noen av sine nære medarbeidere. Den europeiske union henstiller til at rettssikkerheten til disse personene blir ivaretatt.

Den europeiske union oppfordrer makthaverne og opposisjonen til å gjenoppta samtalene i en ånd av åpenhet og ansvarlighet med sikte på å dempe den spente politiske situasjonen i Mauritania.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.