Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet for å markere den første verdensdagen mot dødsstraff 10. oktober 2003 (10.10.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne for å markere den første verdensdagen mot dødsstraff 10. oktober 2003 (10.10.03)

Den europeiske union ser med glede på at det sivile samfunn har tatt initiativ til å arrangere en verdensdag mot dødsstraff, som skal finne sted 10. oktober hvert år fra og med 2003.

Den europeiske union vil benytte anledningen til på nytt å understreke at den er en innbitt motstander av bruk av dødsstraff under enhver omstendighet. Rent politisk mener Den europeiske union at dødsstraff strider mot retten til liv, og krever at den avskaffes.

Den europeiske unions ønske er å få oppleve at både lovgivningen om og praktiseringen av dødsstraff avskaffes i alle verdens land, både i fredstid og i krigstid. EU oppfordrer de land som ennå ikke har avskaffet dødsstraff, til i det minste å innføre et midlertidig forbud som et første skritt på veien mot en total avskaffelse av dødsstraff. Den europeiske union ser med glede på den internasjonale utviklingen, som går i retning av avskaffelse av dødsstraff. I denne forbindelse er det viktig å merke seg at det internasjonale samfunn har utelukket bruk av dødsstraff når det har opprettet internasjonale straffedomstoler med myndighet til å behandle de mest avskyelige forbrytelser, som folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

I de land som opprettholder dødsstraff, vil Den europeiske union arbeide for at det innføres en gradvis begrensning i bruken av dødsstraff, og for at de strenge vilkårene for bruk av dødsstraff fastsatt i en rekke internasjonale menneskerettighetsdokumenter blir overholdt. Den europeiske union uttrykker på nytt sin bekymring over at personer dømmes til døden for forbrytelser begått før fylte 18 år.

Den europeiske union støtter målsettingene til Verdenskoalisjonen mot dødsstraff (WCADP), som står som arrangør av verdensdagen mot dødsstraff, om å oppmuntre til offentlig debatt om og skjerpe allmennhetens motstand mot dødsstraff samt å legge press på de land som opprettholder dødsstraff, for å få dem til å stanse alle henrettelser og avskaffe dødsstraff. EUs uttalte politiske vilje til å arbeide for å avskaffe dødsstraff følges opp med midler fra Fellesskapet gjennom Europeisk initiativ for demokrati og menneskerettigheter (EIDHR).

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.