Erklæring fra EU-formannskapet i anledning byggingen av et høyt observasjonstårn i Bagan (07.08.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning byggingen av et høyt observasjonstårn i Bagan (07.08.03)

Den europeiske union uttrykker tilfredshet med at det historiske kulturminnesmerket i Bagan er foreslått inntatt på UNESCOs liste over verdens kulturarv.

Den europeiske union er imidlertid svært bekymret over at de burmesiske/myanmarske myndighetene har besluttet å bygge et observasjonstårn i Bagan, og de følger dette kan få for stedets status som kulturarv. Den europeiske union fremhever at et slikt bygg vil være i strid med anerkjente internasjonale normer for bevaring av steder av historisk betydning.

På bakgrunn av byggeprosjektets mulige innvirkning på Bagan oppfordrer Den europeiske union de burmesiske/myanmarske myndighetene til å overveie de konsekvenser byggingen av tårnet vil få for Burma/Myanmars kulturarv.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.