Erklæring fra EU-formannskapet i anledning den senere tids massakrer i og rundt Drodro nordøst i DR Kongo (14.04.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning den senere tids massakrer i og rundt Drodro nordøst i DR Kongo (14.04.03)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste den senere tids militære aggresjon i og rundt Drodro i Ituri-provinsen nordøst i Den demokratiske republikken Kongo, noe som kulminerte med at flere hundre sivile ble massakrert, og uttrykker dyp bekymring for de alvorlige humanitære konsekvensene for den kongolesiske befolkningen. EU anmoder alle parter om å lette tilgangen på humanitær hjelp til de befolkningsgrupper som er berørt av konflikten, og omgående å få stilt de ansvarlige for disse forbrytelsene for retten.

Den europeiske union understreker at det, i og med Luanda-avtalen og sluttføringen av den interkongolesiske dialogen i Sun City nå nylig, er oppnådd betydelig fremgang i arbeidet med å få løst den kongolesiske konflikten, og oppfordrer alle kongolesiske parter i regionen til å benytte denne anledningen og ta del i den politiske prosessen i landet i stedet for å ty til vold.

Den europeiske union oppfordrer alle parter til å samarbeide fullt ut innenfor rammen av fredskommisjonen for Ituri-provinsen og til å etterkomme FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1468 (2003), og oppfordrer Uganda innstendig til å fullføre tilbaketrekkingen av alle sine styrker senest innen 24. april 2003 i samsvar med landets tidligere løfte. I den forbindelse ser EU med glede på president Mbekis erklæring i sakens anledning 9. april 2003. Den europeiske union oppfordrer også alle øvrige stater i regionen til likeens å bidra til fred og stabilitet i området og å innstille all støtte til partene som deltar i konflikten.

Den europeiske union støtter de bestrebelser FNs observatørkorps i Den demokratiske republikken Kongo (MONUC) har gjort for å granske de siste overgrepene og bidra til økt stabilitet i regionen, og støtter Sikkerhetsrådets oppfordring fremsatt i resolusjon 1468 om å trappe opp MONUCs nærvær i Ituri-provinsen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.