Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning sluttrapporten fra Perus sannhets- og forsoningskommisjon (23.12.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning sluttrapporten fra Perus sannhets- og forsoningskommisjon (23.12.03)

Den europeiske union mener opprettelsen av sannhets- og forsoningskommisjonen i Peru fremmer menneskerettighetene og i betydelig grad bidrar til den demokratiske prosessen i landet, i tillegg til å innebære en verdifull oppfordring til nasjonal samhørighet.

Den europeiske union ser med tilfredshet på den peruanske regjerings meddelelse i anledning forsoningskommisjonens sluttrapport, der geriljabevegelsen Sendero Luminoso ("Lysende sti") tillegges hovedansvaret for de voldshandlinger som fant sted i perioden 1980–2000.

På bakgrunn av det peruanske folks lidelser som følge av den politisk motiverte volden berømmer Den europeiske union president Toledo for hans krav om rettferd og erstatning til ofrenes familier samt hans unnskyldning på den peruanske stats vegne.

Den europeiske union noterer også med tilfredshet at det er lansert en plan for fred og utvikling i de hardest rammede områdene av landet, der Den europeiske union er en av bidragsyterne.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.