Erklæring fra EU-formannskapet i anledning terrorangrepet i Colombia (12.02.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning terrorangrepet i Colombia (12.02.03)

Den europeiske union fordømmer på det sterkeste det grusomme terrorangrepet på klubben "El Nogal" i Bogota fredag 7. februar, der 34 mennesker ble drept og mer enn 160 skadd.

Den europeiske union uttrykker sin medfølelse med ofrenes familier og full solidaritet med Colombias befolkning og regjering i denne vanskelige tid.

Den europeiske union bifaller massemøtet til støtte for liv og frihet som Bogotas innbyggere arrangerte lørdag 8. februar. Den oppfordrer alle kolombianere til i fellesskap å protestere mot terrorisme og narkotikahandel og å forsvare demokratiet, rettsstaten og de grunnleggende friheter.

Den europeiske union uttrykker sin hele og fulle støtte til demokratiet i Colombia og til president Uribe og hans regjerings aktive innsats for å innføre et rettssamfunn i alle deler av landet, hvori inngår bekjempelse av terrorisme og narkotikahandel. Dette er en felles kamp som krever både regional innsats og samordnet, kontinuerlig bistand fra Colombias naboland.

Colombia står ikke alene i kampen mot terrorisme. Dette er alle frie og demokratiske nasjoners felles kamp mot vold og intoleranse. Det internasjonale samfunn vil fortsatt vise sin solidaritet med ofrene for slike kriminelle handlinger, slik det har gjort overfor Colombias befolkning, og vil fortsette sine bestrebelser på å utrydde terrorismens svøpe for godt.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.