Erklæring fra EU-formannskapet i anledning innsettelsen av Lucio Gutierrez som ny president i Ecuador (27.01.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning innsettelsen av Lucio Gutierrez som ny president i Ecuador (27.01.03)

Den europeiske union gratulerer Lucio Edwin Gutierrez Borbúa med innsettelsen som Ecuadors nye president.

Den europeiske union og dens medlemsstater støtter president Gutierrez og hans regjerings bestrebelser på å nå målet om å styrke den demokratiske prosessen og de statlige institusjonene samtidig som rettsstatsprinsippet og de grunnleggende friheter fullt ut overholdes. Den europeiske union legger særlig vekt på bekjempelsen av korrupsjon, og er rede til å bistå den nye presidenten i hans bestrebelser i den anledning.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.