Erklæring fra EU-formannskapet i anledning kidnappingen av den nederlandske hjelpearbeideren Arjan Erkel i Nord-Kaukasus (31.01.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning kidnappingen av den nederlandske hjelpearbeideren Arjan Erkel i Nord-Kaukasus (31.01.03)

Den europeiske union noterer med stor lettelse og tilfredshet at Nina Davidovich nå er løslatt etter seks måneder i fangenskap. Den europeiske union minner om sin erklæring av 26. august 2002 og etterfølgende henstillinger der den fordømmer bortføringen av de to hjelpearbeiderne Nina Davidovich og Arjan Erkel i det nordlige Kaukasus.

Den europeiske union gjentar sitt krav om at Arjan Erkel må løslates umiddelbart og i god behold. Erkel, som representerer Leger uten grenser og som ble bortført 12. august 2002, holdes fortsatt fanget mer enn fem måneder etter bortføringen. Kidnapping av hjelpearbeidere kan bare bidra til en forverring av de humanitære forholdene og situasjonen i Nord-Kaukasus.

Den europeiske union uttrykker avslutningsvis sin tilfredshet med de russiske myndighetenes utrettelige innsats for å få Erkel løslatt, slik at han kan gjenforenes med sin familie og sine venner i god behold.

De tiltredende landene Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.