Erklæring fra EU-formannskapet i anledning dannelsen av en overgangsregjering i Den demokratiske republikken Kongo (02.07.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning dannelsen av en overgangsregjering i Den demokratiske republikken Kongo (02.07.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at det er dannet en overgangsregjering for nasjonal enhet i Den demokratiske republikken Kongo. Dette er et avgjørende skritt i fredsprosessen i DR Kongo, og markerer selve høydepunktet i den plan som er utarbeidet gjennom den interkongolesiske dialogen og avtalene inngått i Sun City og Pretoria.

Den europeiske union oppfordrer den nye overgangsregjeringen til å iverksette de nødvendige tiltak for å nå de mål som er fastsatt for overgangsperioden i avtalene inngått i Pretoria 17. desember 2002, særlig målet om å gjennomføre frie og åpne valg på alle nivåer slik at det kan opprettes et demokratisk og konstitusjonelt styre, samt å omorganisere hæren og opprette et integrert nasjonalt forsvar.

Den europeiske union er rede til å støtte overgangsregjeringen med konkrete tiltak for å bistå ved gjenoppbyggingen av en stabil kongolesisk stat som kan garantere det kongolesiske folkets sikkerhet samt sikre nasjonal forsoning og stabilitet i regionen.

Den europeiske union roser FNs generalsekretærs spesialutsending Moustapha Niasse, som gjennom sin meklingsinnsats i dialogen mellom de kongolesiske parter har bidratt til den nye regjeringsdannelsen, samtidig som EU bekrefter sin vilje til sammen med FN og Den afrikanske union å arbeide for at det kan avholdes en internasjonal fredskonferanse for området rundt De store sjøer.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.