Erklæring fra EU-formannskapet i anledning mytteriet i hæren i Manila (01.08.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning mytteriet i hæren i Manila (01.08.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at mytteriet som 27. juli fant sted i hæren i Makati i Manila, har fått en fredelig løsning.

Vi gratulerer Filippinenes regjering med dens resolutte opptreden for å gjenopprette ro og orden. Den europeiske union ser også med tilfredshet på president Gloria Macapagal Arroyos kunngjøring om at det skal nedsettes uavhengige kommisjoner for å undersøke årsakene til det feilslåtte mytteriet i Makati og granske bombeangrepene i Davao.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.