Erklæring fra EU-formannskapet i anledning initiativene fra krefter i det israelske og palestinske sivilsamfunn (02.12.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning initiativene fra krefter i det israelske og palestinske sivilsamfunn (02.12.03)

Den europeiske union ser med glede på at krefter i det israelske og palestinske sivilsamfunn har tatt initiativ med sikte på å fremme tilnærming, skape tillit og opprette varig fred.

Det såkalte Genève-initiativet, signert Yossi Beilin og Yasser Abed Rabbo, bekrefter at det i de to sivilsamfunnene er vilje til å leve fredelig sammen i to selvstendige, levedyktige og fremgangsrike stater som eksisterer side om side under sikre forhold, til beste for alle israelere og palestinere samt alle landene i regionen. Det vil også være hensiktsmessig å bevisstgjøre opinionen på begge sider om behovet for å konkretisere den innsatsen og de gjensidige innrømmelsene som kreves for å finne en løsning på konflikten gjennom forhandlinger.

I den forbindelse mener Den europeiske union at dokumentet som ble fremlagt i Genève 1. desember, utgjør et verdifullt bidrag fra sivilsamfunnets side til støtte for den såkalte kvartettens veikart for fred, som er og blir grunnlaget for en rask gjenopptaking av fredsprosessen, noe det internasjonale samfunn som helhet har gitt sin tilslutning til gjennom Sikkerhetsrådets resolusjon 1515.

Den europeiske union bekrefter at den fortsatt vil bidra i arbeidet med å finne en fredelig løsning på konflikten, samtidig som den fordømmer enhver form for vold og terror.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.