Erklæring fra EU-formannskapet i anledning våpenhvileavtalen med MILF (29.08.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning våpenhvileavtalen med MILF (29.08.03)

Den europeiske union noterer med tilfredshet at den filippinske regjeringens fredspanel og den muslimske geriljagruppen MILF har inngått en felles overenskomst om å innstille fiendtlighetene, og ser med særlig glede på den beslutning Filippinenes regjering har tatt i den anledning.

Den europeiske union slutter opp om Filippinenes stabilitet og territoriale integritet, og støtter den filippinske regjeringens innsats for å bekjempe terrorisme.

Den europeiske union oppfordrer fredspanelet til snarest mulig å innlede formelle drøftelser med sikte på å komme fram til en endelig fredsavtale.

Den europeiske union vil, når den tid kommer, vurdere om den skal finansere prosjekter til støtte for fredsprosessen.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.