Erklæring fra EU-formannskapet i anledning drapet på erkebiskop Michael Courtney i Burundi (08.01.04)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning drapet på erkebiskop Michael Courtney i Burundi (08.01.04)

Den europeiske union fordømmer sterkt det brutale drapet på erkebiskop Michael Courtney, pavens sendemann i Burundi, som ble offer for et bakholdsangrep på landeveien utenfor Minago. EU uttrykker sin dype medfølelse med biskopens familie og med Pavestolen.

Den europeiske union hyller erkebiskop Michael Courtney, som var høyt verdsatt internasjonalt og av befolkningen i Burundi for sin innsats for å stanse volden og lindre de enorme lidelsene blant lokalbefolkningen.

Den europeiske union oppfordrer Burundis regjering innstendig til å klarlegge omstendighetene rundt drapet, og forventer at de ansvarlige for ugjerningen blir stilt for retten. Den europeiske union uttrykker håp om at dette avskyelige drapet ikke vil få negative konsekvenser for gjennomføringen av fredsavtalen.

Den europeiske union oppfordrer FNL ("De nasjonale frigjøringsstyrkene") til å oppgi tanken om en militær løsning, som kun bidrar til å forverre de enorme lidelsene befolkningen allerede har gjennomgått.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.