Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Erklæring fra EU-formannskapet i anledning presidentvalget i Iran (28.06.05)

Den europeiske union har merket seg resultatet av den andre runden i presidentvalget i Iran, der Mahmoud Ahmadinejad ble valgt til president i Den islamske republikken Iran. President Ahmadinejad står overfor store utfordringer, både på det hjemlige og utenrikspolitiske planet.

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne i anledning presidentvalget i Iran (28.06.05)

Den europeiske union har merket seg resultatet av den andre runden i presidentvalget i Iran, der Mahmoud Ahmadinejad ble valgt til president i Den islamske republikken Iran. President Ahmadinejad står overfor store utfordringer, både på det hjemlige og utenrikspolitiske planet.

Den europeiske union har merket seg innenriksministerens uttalelser om at presidentvalget ikke ble gjennomført på en tilfredsstillende måte. EU beklager at et stort flertall av kandidatene, deriblant mange av de reformvennlige og samtlige av de kvinnelige kandidatene, ble utestengt fra valget, noe som gjorde et reelt demokratisk valg vanskelig for det iranske folk.

Den europeiske union uttrykker håp om at Iran under president Ahmadinejad vil oppfylle alle sine internasjonale forpliktelser, og at landet særlig vil fortsette den praktiske gjennomføringen av Paris-avtalen av 15. november 2004. EU bekrefter at unionen fortsatt er villig til å se nærmere på hvordan det politiske og økonomiske samarbeidet med Iran kan videreutvikles, i tråd med de tiltak Iran måtte iverksette som svar på EUs uttrykte bekymring i forbindelse med Irans kjernefysiske program, kampen mot terrorisme, menneskerettighetene i landet samt Irans holdning til fredsprosessen i Midtøsten.

De tiltredende landene Bulgaria og Romania, søkerlandet Kroatia*, de landene som omfattes av stabiliserings- og assosieringsprosessen, og potensielle søkerland, Albania, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia og Serbia og Montenegro, samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.

* Kroatia omfattes fortsatt av stabiliserings- og assosieringsprosessen.