Erklæring fra EU-formannskapet og de tiltredende landene om vedtaket i Armenias nasjonalforsamling om avskaffelse av dødsstraff og ratifikasjon av protokoll nr. 6 til Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen (23.09.03)

Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union og de tiltredende landene, om vedtaket i Armenias nasjonalforsamling om avskaffelse av dødsstraff og ratifikasjon av protokoll nr. 6 til Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen (23.09.03)

EU vil få gratulere Armenias nasjonalforsamling med å ha vedtatt at dødsstraffen skal avskaffes, og at protokoll nr. 6 til Den europeiske menneskerettighetskonvensjon skal ratifiseres. Dette innebærer ikke bare en formell avskaffelse av dødsstraff i Armenias rettssystem, men også at Armenia vil kunne oppfylle en av forpliktelsene landet påtok seg da det ble medlem av Europarådet i 2001.

Den europeiske union er motstander av dødsstraff under enhver omstendighet, og arbeidet for en universell avskaffelse av dødsstraff er et sentralt element i EUs menneskerettighetspolitikk. EU ser derfor vedtaket i Armenias nasjonalforsamling som et viktig skritt videre i arbeidet med å gjennomføre Armenias forpliktelse på de verdier og prinsipper som er helt grunnleggende i de europeiske samfunn.

EU oppfordrer nå Armenia til også å undertegne og ratifisere protokoll nr. 13 til Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet.

De tiltredende landene Den slovakiske republikk, Den tsjekkiske republikk, Estland, Kypros Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge, som er medlemmer av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.