Erklæring fra EU-formannskapet om Burundi og CNDD-FDDs kommuniké (04.03.03)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om Burundi og CNDD-FDDs kommuniké (04.03.03)

Den europeiske union har med beklagelse merket seg CNDD-FDDs kommuniké, der bevegelsen erklærer at den trekker seg fra forhandlingene inntil videre.

Den europeiske union vil på nytt understreke at konflikten i Burundi ikke kan løses militært. Den oppfordrer samtlige burundiske parter til å respektere folkets rettigheter og ønsker, til å handle i samsvar med de synsmåter som ligger til grunn for våpenhvileavtalene, og til umiddelbart og betingelsesløst å gjenoppta forhandlingene under fredsmeklerens ledelse.

Den europeiske union bekrefter at den fortsatt akter å støtte fredsprosessen, og oppfordrer Den afrikanske union og landene i subregionen til fortsatt innsats med sikte på å gjenopprette freden i Burundi.

De tiltredende landene Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk, Slovenia, Den tsjekkiske republikk og Ungarn, de assosierte landene Bulgaria, Romania og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), slutter seg til denne erklæring.