Erklæring fra EU-formannskapet om anvendelse av særlige tiltak for å bekjempe terrorisme (11.11.02)

Erklæring fra formannskapet på Den europeiske unions vegne om anvendelse av særlige tiltak for å bekjempe terrorisme (11.11.02)

Erklæring fra formannskapet på vegne av Den europeiske union, de sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), om å anvende særlige tiltak for å bekjempe terrorisme.

De sentral- og østeuropeiske landene som er assosiert med Den europeiske union, og de assosierte landene Kypros, Malta og Tyrkia samt de EFTA-land som er medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, erklærer at de deler målsettingene i Rådets felles holdning 2002/847/FUSP af 28. oktober 2002 om ajourføring av felles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse av særlige tiltak for å bekjempe terrorisme, og om opphevelse av felles holdning 2002/462/FUSP. De vil sørge for at deres nasjonale politikk er i samsvar med denne felles holdning.


Den europeiske union merker seg og ser med glede på denne tilslutningen.